logo czeski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    1.8 / 5
Liczba głosów:    4
 

Gramatyka czeska - ogólna charakterystyka

Język czeski jest językiem zachodniosłowiańskim. Język ten należy do języków fleksyjnych, charakteryzujących się rozbudowaną deklinacją i koniugacją. W języku czeskim akcent jest stały i pada na pierwszą sylabę. Wyróżnia się cztery główne zespoły jego dialektów: czeskie właściwe, środkowomorawskie, wschodniomorawskie i laskie.

Czasownik
Czasowniki w języku czeskim odmieniają się, podobnie jak w języku polskim
przez osoby i liczby. Występuje 5 koniugacji czasownika.


Czasy w języku czeskim
Tak jak w języku polskim występują trzy czasy:przyszły, teraźniejszy i przeszły.

Więcej w artykule: Czasownik i Odmiana czasowników nieregularnych

Rzeczownik
Rzeczowniki występują w trzech rodzajach:męski, żeński i nijaki i posiadają kategorię liczby(pojedyncza i mnoga). Odmieniają się przez 7 przypadków.

Więcej w artykule Rzeczownik

Przymiotnik
W języku czeskim ważne jest rozróżnienie przymiotników na miękkotematowe i twardotematowe.

Zaimki osobowe

já my
ty vy

on oni (rodzaj męski żywotny)
ona ony (rodzaj męski nieżywotny i żeński)
ono ona (rodzaj nijaki)

Zaimki dzierżawcze

můj – mój
tvůj – twój
jeho – jego
její – jej
náš – nasz
naše– nasza
váš – wasz
jejich – ich


Materiał powstał na podstawie: Czeski. Kurs podstawowy


Tagi: , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Czeski nie gryzie! + CD  (Książka + CD Audio)   Czeski nie gryzie! + CD (Książka + CD Audio)

Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeńdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo